Sprawozdania z realizacji projektów

Sprawozdania z realizacji projektów

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b, udostępniamy Państwu poniżej formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służy do oceny stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD 2014 – 2020 oraz promocji.

Pobierz dokument