Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b, udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej.

Beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do Biura LGD wypełniony, podpisany formularz wraz załącznikami. Do nośnika elektronicznego ze zdjęciami należy dołączyć edytowalny plik z wypełnioną ankietą. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służy do oceny stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko– Sejneńskiej” LGD 2014 – 2020 oraz promocji.

W przypadku problemów z wypełnieniem Ankiety należy zgłosić się do biura LGD w Suwałkach lub w Sejnach zabierając ze sobą:

  1. Zatwierdzony wniosek o przyznanie pomocy.
  2. Umowę o przyznanie pomocy i aneksy.
  3. wniosek /wnioski o płatność.
  4. Datę wpłynięcia na konto płatności ostatecznej.
  5. Zdjęcia z realizacji umowy na nośniku elektronicznym.