Jarosław Rżany

Jarosław Rżany

Prezes Zarządu

Grzegorz Łucznik

Grzegorz Łucznik

Wiceprezes Zarządu

Karol Jachimowicz

Karol Jachimowicz

Skarbnik

Zbigniew Mackiewicz

Zbigniew Mackiewicz

Sekretarz

Magdalena Chmielewska

Magdalena Chmielewska

Magdalena Puczyłowska

Magdalena Puczyłowska

Jarosław Rynkiewicz

Jarosław Rynkiewicz