Jarosław Rżany

Jarosław Rżany

Prezes Zarządu

Grzegorz Łucznik

Grzegorz Łucznik

Wiceprezes Zarządu

Karol Jachimowicz

Karol Jachimowicz

Skarbnik

Zbigniew Mackiewicz

Zbigniew Mackiewicz

Sekretarz

Magdalena Chmielewska

Magdalena Chmielewska

Jarosław Rynkiewicz

Jarosław Rynkiewicz