Zapraszamy na szkolenia

 

Aktualnie prowadzone szkolenia

Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW

Data szkolenia: 19.06.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, Sejny
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków:
nr V/EFS/2018 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...
nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na
obszarach objętych realizacją LSR,
oraz
nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,
nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się
Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz
uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej LGD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę
obecności* w trakcie spotkania.

Więcej TUTAJ: http://www.su-se.pl/wdrazanie-lsr/zaproszenie.html

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

Data szkolenia: 08.05.2018
Miejsce szkolenia: w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki)
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej

Data szkolenia: 09.11.2017
Miejsce szkolenia: Gawrych Ruda
Ilość miejsc: 20

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020"