Zapraszamy na szkolenia

 

Aktualnie prowadzone szkolenia

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr V/EFRROW/2022

Data szkolenia: 16.01.2023 r. godz. 13.00
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia w Suwałkach, ul T. Kościuszki 71
Ilość miejsc: bez ograniczeń

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków na dofinansowanie projektów nr V/EFRROW/2022 zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno - szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków w zakresie premii na zakładanie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- kwalifikowalność beneficjentów, rodzajów operacji oraz wydatków,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Dodatkowo na spotkaniu zostanie omówiony stan prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023 – 2030.

 Spotkanie odbędzie się  w Suwałkach w dniu  16.01.2023 – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania,
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.   Początek spotkania – godz. 13:00

Zaproszenie na potkanie informacyjno-szkoleniowe do naboru wniosków nr IV/EFRROW/2022

Data szkolenia: 16.01.2023 r. godz. 10.00
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia w Suwałkach, ul T. Kościuszki 71
Ilość miejsc: bez ograniczeń

Ewaluacja końcowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 -2020

Data szkolenia: 07.06.2022 r.
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia; ul. Kościuszki 71; 16-503 Suwałki
Ilość miejsc: 20

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonego naboru nr I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

Data szkolenia: 27.01.2022r godz. 10.00
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia; ul. Kościuszki 71; 16-503 Suwałki
Ilość miejsc: 20

W ramach szkolenia omawiane będą tematy dotyczące kryteriów dostępu oraz dokumentacji dołączanej do wniosku.

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych naborów: nr II/EFRROW/2022 - infrastruktura społeczna oraz nr I/EFRR/2022 Rewitalizacja małej skali

Data szkolenia: 28.01.2022r godz. 10.00
Miejsce szkolenia: Siedziba Stowarzyszenia; ul. Kościuszki 71; 16-503 Suwałki
Ilość miejsc: 20

W ramach szkolenia omawiane będą tematy dotyczące kryteriów dostępu oraz dokumentacji dołączanej do wniosku. 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Typ 9 i 10

Data szkolenia: 14.11.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe EFS Typ 4 i 5

Data szkolenia: 14.11.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Szkolenie w zakresie składania wniosków do naboru z funduszu EFRROW

Data szkolenia: 17.10.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

  W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71 godzina 13:00

 Szkolenie z funduszu PROW do naborów:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

Szkolenie w zakresie składania wniosków do naboru z funduszu EFRR

Data szkolenia: 17.10.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z ogłoszeniem naborów Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno –szkoleniowe w dniu 17 października 2019 roku w siedzibie biura Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71.

Szkolenie z funduszy EFRR do naborów:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr VI/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRR/2019 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji Grantów

Data szkolenia: 11.07.2019r
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: tylko osoby realizujące granty

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFRROW 18.03.2019r

Data szkolenia: 18.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRROW 18.03.2019r Suwałki ul. T. Kościuszki 71, godz.10:00

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR ze środków EFRROW zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFRROW/2019 projekty z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej

 Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFRR w dniu 19.03.2019r

Data szkolenia: 19.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFRR w dniu 19.03.2019r Suwałki ul. T. Kościuszki 71 godz.10:00

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków (I/EFRR/2019; II/EFRR/2019; III/EFRR/2019) dofinasowanych ze środków EFRR.

Projekty z zakresu:

Typ 8 - Infrastruktura społeczna
Typ  9 – Rewitalizacja małej skali
Typ 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
 

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe Projekty współfinansowane ze środków EFS

Data szkolenia: 20.03.2019
Miejsce szkolenia: Biuro LGD w Suwałkach, Ul Kościuszki 71
Ilość miejsc: nieograniczona

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Projekty współfinansowane ze środków EFS

20.03.2019r Suwałki godz.10:00

W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR ze środków EFS zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków I/EFS/2019 projekty z zakresu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,

- tryb oceny i wyboru projektów,

- sposób przygotowania i składania wniosków ,

- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,

- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

 Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. 
Początek spotkania – godz. 10:00

Projekty współfinansowane ze środków EFS i EFRROW

Data szkolenia: 19.06.2018
Miejsce szkolenia: Suwałki, Sejny
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków:
nr V/EFS/2018 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej ...
nr VI/EFRR/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na
obszarach objętych realizacją LSR,
oraz
nr III/EFRROW/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej,
nr IV/EFRROW/2018 - Rozwój działalności gospodarczej,
Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się
Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz
uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej LGD.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności jedynie wpisania się na listę
obecności* w trakcie spotkania.

Więcej TUTAJ: http://www.su-se.pl/wdrazanie-lsr/zaproszenie.html

Spotkanie informacyjno - szkoleniowe dot. Rewitalizacji małej skali

Data szkolenia: 08.05.2018
Miejsce szkolenia: w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki)
Ilość miejsc: nieograniczona

W związku z trwającym naborem wniosków nr II/EFRR/2018 na działania  z zakresu typu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Na spotkaniu dowiecie się Państwo o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem naszej LGD. Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności.

Spotkanie odbędzie się 8 maja 2018 (wtorek) w siedzibie LGD (ul. Kościuszki 71, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu omawiane będą:

- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej

Data szkolenia: 09.11.2017
Miejsce szkolenia: Gawrych Ruda
Ilość miejsc: 20

Finansowanie innowacji MŚP  w ramach programu Komisji Europejskiej "Horyzont 2020"