Zrealizowane projekty EFRR -Rewitalizacja małej skali

Wnioskodawca: Gmina Raczki - 4/II/EFRR/2017

Tytuł operacji: „Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach Etap I”

Lokalizacja: Plac Kościuszki w Raczkach

Projekt zrealizowany w ramach naboru wniosków w zakresie: Rewitalizacja małej skali na operacje z zakresu OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Czytaj więcej