Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

22.08.18

Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

 Na operacje w zakresie "Przetwórstwo rolno – spożywcze"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze nr V/EFRROW/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr V/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Na operacje w zakresie
"Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
Czytaj więcej