Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

02.03.19

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr I/EFRROW/2019

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

Cel ogólny I: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Cel szczegółowy I.2
Poprawa sfery przedsiębiorczości i ekologii terenu realizacji LSR do roku 2023

Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

22.08.18

Ogłoszenie o naborze wniosków VI/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

 Na operacje w zakresie "Przetwórstwo rolno – spożywcze"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Czytaj więcej