Ogłoszenie o naborze nr V/EFRROW/2018

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr V/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Na operacje w zakresie
"Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2018

01.06.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2018

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

  Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje w ramach zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
 

Czytaj więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2018

01.06.18

Ogłoszenie o naborze wniosków nr IV/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Przedsięwzięcie I.2.2 - Wsparcie procesu powstawania i rozwoju  podmiotów sektora MSP ze środków PROW na operacje z zakresu tematycznego: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Czytaj więcej