W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFRROW/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Dodany 15.03.23