Wsparcie rozwoju i budowy małej infrastruktury ogólnodostępnej

10.01.23

Zrealizowane operacje w ramach naboru 2/2020/G -zbiorczo

Sprawozdanie z realizacji zadań projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Do Umowy nr: UM 00799-6935 - UM1021156/20

Tytuł operacji: „Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej -3 edycja

Czytaj więcej

Zadania zrealizowane w ramach projektu grantowego 1/2020/G

W ramach grantu podpisano 5 umów z następującymi podmiotami:

U-1/8/1/2020/G Stowarzyszenie Ochotnicza Straż pożarna w Puńsku

U-2/4/1/2020/G  Stowarzyszenie Sejneńskie Towarzystwo strzeleckie

U-3/7/1/2020/G 3 Fundacja Pogranicze

U-4/1/1/2020/G Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli

U-5/5/1/2020/G  Gmina Bakałarzewo

Czytaj więcej