Sprawozdanie z realizacji zadań projektu grantowego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Do Umowy nr: UM 00799-6935 - UM1021156/20

Tytuł operacji: „Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej -3 edycja”

Dodany 10.01.23

Galeria zdjęć