Wsparcie organizacji pozarządowych

Obowiązki informacyjne przy działaniach nie inwestycyjnych G2

Obowiązki informacyjne przy działaniach nie inwestycyjnych G2

Stowarzyszenie  „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania przez cały okres realizacji grantów będzie prowadziła wsparcie w postaci propagowania wydarzeń objętych wsparciem w ramach projektów grantowych na swojej stronie internetowej. W związku z tym Grantobiorca organizujący przedsięwzięcie nie inwestycyjne (spotkanie, szkolenie itp.) obowiązany jest:

Czytaj więcej