W dniu 20.11.2019 r. w Klubie Seniora w Zielonym Kamedulskim odbył się warsztat pt: Preparaty ziołowe, witaminowe i minerały w codziennym życiu". Warsztat prowadził Pan Andrzej Grzanecki - specjalista z ziołolecznictwa . Warsztat trwał 5 godzin. Wynajęta została sala mieszcząca co najmniej 5 osób. Zapewniono catering w postaci: kawy i herbaty / napojów zdrowotnych (chlorofil oraz naturalny napój energetyczny), ciast / ciasteczek. Wymagana frekwencja została zachowana. Każdemu z uczestników zapewniono materiały i produkty. Uczestnicy częstowani byli preparatami ziołowymi, jak również rozdawane były preparaty ziołowe, zgodnie z założeniami projektu w kwocie zaplanowanej w harmonogramie wydatków projektu pt. „Suwalszczyzna – zakątek zdrowia”.

            Odbyła się bardzo interesująca rozmowa, notowanie ważnych informacji na rozdanych materiałach biurowych oraz poznanie korzyści stosowania ziół w codziennym życiu dla poprawy kondycji i stanu funkcjonowania organizmu. 

Galeria zdjęć