Zasady promowania projektu

Zasady promowania projektu

Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Czytaj więcej
Zmiana umowy przez Beneficjenta

Zmiana umowy przez Beneficjenta

Uwaga! Zmiana umowy o przyznanie pomocy wymaga opinii LGD. Beneficjenci, którzy podpisali już umowy z Urzędem Marszałkowskim i planują wprowadzić zmiany w tej umowie skutkujące podpisaniem aneksu do umowy (np. przesunąć termin złożenia wniosku o płatność) muszą się uprzednio zwrócić do LGD o zaopiniowanie tej zmiany.

Czytaj więcej