Energia Odnawialna Lokalnie

Energia Odnawialna Lokalnie akronim „EOL” -opis projektu

Projekt pod tytułem Energia Odnawialna Lokalnie akronim „EOL”. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zpobiegania zmianom klimatycznym. Projekt realizowany w partnerstwie: Lokalna Grupa Działania: Puszcza Knyszyńska  – LGD koordynująca, Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie", Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

Czytaj więcej