Energia Odnawialna Lokalnie

29.07.19

Zaproszenie na festyn “Energia żywiołów”

Stowarzyszenie  „Lider w EGO” jako partner projektu współpracy pod nazwą: „Energia Odnawialna Lokalnie” zaprasza na festyn pn. “Energia żywiołów” w dniu 3 sierpnia 2019 roku do Białej Oleckiej. Festyn jest poświęcony promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Energia Odnawialna Lokalnie akronim „EOL” -opis projektu

Projekt pod tytułem Energia Odnawialna Lokalnie akronim „EOL”. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zpobiegania zmianom klimatycznym. Projekt realizowany w partnerstwie: Lokalna Grupa Działania: Puszcza Knyszyńska  – LGD koordynująca, Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie", Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

Czytaj więcej