Projekt pod tytułem Energia Odnawialna Lokalnie akronim „EOL”. Innowacyjna inicjatywa partnerska na rzecz ochrony środowiska i zpobiegania zmianom klimatycznym.

Projekt realizowany w partnerstwie:

1.       Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska  – LGD koordynująca

2.       Stowarzyszenie "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania

3.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

4.       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie"

5.       Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski

Celem operacji jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców terenów partnerskich lokalnych grup działania ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarki niskoemisyjnej efektywnie korzystającej z zasobów naturalnych. Realizacja inicjatywy partnerskiej (5 lokalnych grup działania) na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym będzie się odbywać poprzez realizację szeregu zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w zakresie prezentacji i popularyzacji różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii do grudnia 2019 roku. Poprzez realizację tego projektu współpracy poszczególne LGD zrealizują cele szczegółowe i przedsięwzięcia swoich lokalnych strategii rozwoju.

Operacja przewiduje realizację innowacyjnego projektu współpracy na rzecz tworzenia lokalnych miejsc ekspozycji i upowszechniania rozwiązań w zakresie OZE.