Ankieta monitorująca dla beneficjentów realizujących operacje.

Na potrzeby monitorowania realizacji LSR, zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23, p. b, udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służy do oceny stopnia realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD 2014 – 2020.

Dodany 31.03.18