Beneficjent, który otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich ma obowiązek o tym informować, ponieważ wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wykorzystywane są jej zasoby finansowe.

Przejdź do zakładki Oznakowanie projektów -Idź do strony

 Zasady promowania projektu dla naszego województwa -Idź do strony