„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Rozwój małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej -3 edycja” mająca na celu Wsparcie modernizacji i budowy małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na terenie objętym wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania. Wsparcie powstawania nowych obiektów małej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej lub turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
                      Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Galeria zdjęć