W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

 

Dodany 14.11.22