14.11.22

Wynik oceny naboru wniosków nr II/EFRR/2022 operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRR/2022 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Czytaj więcej

22.09.22

Terminarz spotkań – II tura

 Zakończyliśmy pierwszą turę spotkań potrzebną do analizy SWOT obszaru objętego nową Lokalną Strategią Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania z mieszkańcami w ramach II tury konsultacji.

Czytaj więcej

09.09.22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (3)

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 r. w siedzibie Stowarzyszenia  (ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki). Początek Zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

25.08.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 30.09.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 09.09.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 30.09.2022 r. do godziny 15:30

Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych w ramach naboru wynosi: 179 850,52 PLN

Czytaj więcej

25.08.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

- Termin, od którego można składać wnioski – 09.09.2022 od godz. 8:00
− Termin, do którego można składać wnioski – 30.09.2022 do godz. 15:30

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
Maksymalna dopuszczalna wartość wsparcia dla jednej operacji: 90 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 160 701,16 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 642 804,64 zł).

 

Czytaj więcej

07.06.22

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Suwalsko - Sejneńskiej LGD (2)

 Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko –Sejneńskiej” LGD zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15.06.2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Czytaj więcej

04.06.22

Informacja o utworzeniu punktów konsultacyjnych

 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńskiej LGD miło nam jest poinformować Państwa o utworzeniu punktów konsultacyjnych do opracowywanej nowej Strategii Rozwoju naszego obszaru na lata 2021-2027.

Czytaj więcej

03.06.22

Ogłoszenie Zapraszamy do uczestnictwa w tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju

Umowa na okres przejściowy 2021-2027

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy nimi objęte i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Czytaj więcej