07.08.18

Projekty współfinansowane ze środków EFRR

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe

Czytaj więcej

01.08.18

Ruszyły kolejne nabory wniosków

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Czytaj więcej

30.07.18

KONKURS

Weź udział w konkursie „Na wsi najlepiej”! Zgłoszenia są przyjmowane do 3 sierpnia.

Czytaj więcej

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr III/EFRR/2018

 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ operacji 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Czytaj więcej

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr IV/EFRR/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Czytaj więcej

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr V/EFRR/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

na operacje z zakresu Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Czytaj więcej

27.07.18

Ogłoszenie o naborze nr V/EFRROW/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania.

Na operacje w zakresie
"Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
Czytaj więcej

13.07.18

Nadzwyczajne Walne Zebranie LGD

W związku z koniecznością zatwierdzenia zmian w LSR zarząd liczy na niezawodne przybycie.

Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie i Lokalnej Strategii Rozwoju wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Czytaj więcej