Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (link poniżej) i wskazanie metod komunikacji ze społecznością lokalną oraz metod monitoringu podczas wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=8f3c0b34&b=4fac722de37&c=7ed20944&d=1  
Zarząd Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania

Ankieta opracowana w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Dodany 15.05.23