Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska LGD podpisała umowę na dofinansowanie działań zmierzających do opracowania nowej strategii na okres 2021-2027. - kopia umowy w załączniku poniżej.

Lokalne Strategie Rozwoju to narzędzie dzięki któremu, z pomocą Lokalnej Grupy Działania gminy i ich mieszkańcy będą mogli pozyskać dodatkowe środki finansowe na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.  Na co te środki zostaną przeznaczone zależy głównie od Państwa – tylko zaangażowanie mieszkańców poszczególnych gmin pozwoli stworzyć nam Strategię odzwierciedlającą Państwa wizję rozwoju naszego regionu i odpowiadającą na jak największą ilość potrzeb. Aby było to możliwe niezbędne jest Państwa zaangażowanie w proces tworzenia Strategii – spotkanie na które zapraszamy jest pierwszym ale na pewno nie ostatnim w drodze do stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju stworzonej na miarę Państwa marzeń i potrzeb.

Plan spotkania:

1.      Prezentacja założeń RLKS na lata 2023-2030

2.      Omówienie ankiety badawczej dot. obszarów rozwojowych terenu LSR – (możliwość jej wypełnienia w trakcie spotkania)

3.      Prezentacja wstępnych wyników ewaluacji LSR na lata 2014-2020 oraz dyskusja na temat jej wpływu na rozwój terenu nią objętego

4.      Moderowane warsztaty na temat przyszłego kształtu analizy SWOT w odniesieniu do zidentyfikowanych przez zebranych czynników rozwojowych

W załączniku harmonogram najbliższych spotkań.

Jeżeli nie możesz przyjść na żadne spotkanie wypełnij ankietę znajdującą się na naszej stronie pod adresem: 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=21451382&&b=e5a2416cb74&&c=7ed20944 

 

Terminarz spotkań – I tura

1.      Bakałarzewo Bakałarzewo, ul. Rynek 3, 16- 423 Bakałarzewo 06.06.2022 godz. 12:00 2.

2.      Jeleniewo Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16- 404 Jeleniewo 08.06.2022 godz. 12:00

3.      Przerośl Przerośl, ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl 09.06.2022 godz. 12:00

4.      Wiżajny Wiżajny, ul. Wierzbołowska 3, 16-407 Wiżajny 10.06.2022 godz. 12:00

5.      Rutka - Tartak Rutka - Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak 13.06.2022 godz. 12:00

6.      Suwałki Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16- 400 Suwałki 14.06.2022 godz. 12:00

7.      Szypliszki Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16- 411 Szypliszki 15.06.2022 godz. 12:00

8.      Raczki Raczki, Pl. Kościuszki 15, 16-420 Raczki 20.06.2022 godz. 12:00

9.      Giby Giby, Giby 74A 16-506 Giby 21.06.2022 godz. 12:00

10.   Krasnopol Krasnopol, ul. 1 Maja 1, 16-503 Krasnopol 22.06.2022 godz. 12:00

11.   Sejny Sejny, ul. J. Grodzińskiego 1, 16- 500 Sejny 24.06.2022 godz. 12:00

12.   Miasto Sejny Sejny, ul. 1 J. Piłsudskiego 34, 16-500 Sejny 27.06.2022 godz. 12:00

13.   Nowinka Nowinka, Nowinka 26A, 16-304 Nowinka 28.06.2022 godz. 12:00

14.   Filipów Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów 29.06.2022 godz. 12:00

15.   Puńsk Puńsk, ul. Mickiewicza 23, 16 - 515 Puńsk 30.06.2022 godz. 12:00

 

Dodany 01.06.22

Galeria zdjęć