Przedstawiamy  w kolejnych zakładkach zrealizowane projekty w ramach wdrażania naszej wielofunduszowej LSR.

Projekty zostały podzielone na fundusze z których zostały dofinansowane.