10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków I/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej

-          Termin, od którego można składać wnioski – 25.01.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 18.02.2022 do godz. 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 274 057,71€ (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 096 230,84 zł)

Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości  100 000,00 zł.

Czytaj więcej

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr II/EFRROW/2022 na operacje z zakresu - infrastruktura społeczna

-          Termin, od którego można składać wnioski – 25.01.2022 od godz. 8:00
-          Termin, do którego można składać wnioski – 18.02.2022 do godz. 15:30 

Minimalna całkowita wartość operacji: wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Maksymalna dopuszczalna wartość kosztów kwalifikowalnych operacji: 100 000,00 zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego naboru wynosi: – 324 406,67 € (co przy kursie 4 zł/euro stanowi 1 297 626,68 zł).

 

Czytaj więcej

10.01.22

Ogłoszenie o naborze wniosków nr I/EFRR/2022 na operacje z zakresu - Rewitalizacja małej skali

Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej: 18.02.2022 r. do godziny 15:00

Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej: 25.01.2022 r. od godziny 8:00

Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 18.02.2022 r. do godziny 15:30

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 172 408,18 PLN PLN

Czytaj więcej

23.12.21

Komunikat o dniach wolnych od pracy

Informujemy, iż biura Stowarzyszenia będą nieczynne w dniach 27.12.2021r. oraz 07.01.2022r. z powodu dodatkowego dnia wolnego od pracy za święta przypadające w dni wolne od pracy, to jest 25.12.2021r. oraz 01.01.2022r.

Czytaj więcej

03.12.21

Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

W związku z koniecznością jak najszybszego uchwalenia zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, co pozwoli nam ogłosić nowe konkursy w ramach PROW (na ponad 2 mln zł) oraz EFRR (na 155 tyś. zło) już w styczniu 2022, zapraszamy Państwa na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD w dniu 10.12.2021. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. Początek zebrania o godz. 10:00.

Czytaj więcej

21.11.21

Warsztaty refleksyjne/ewaluacja 2021

Zapraszamy Mieszkańców z terenu LSR, Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura na warsztaty refleksyjne/ewaliacja w dniu 30 listopada 2021r. (wtorek) na godzinę 9.00 do siedziby biura przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

Czytaj więcej

19.11.21

Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Czytaj więcej

01.10.21

Komunikat dotyczący Pracy Biura

Zarząd Stowarzyszenia informuje, iż od dnia 04.10.2021r. do dnia 08.10.2021r. Biura w Sejnach i Suwałkach będą pracowały wyłącznie w systemie zdalnym.

Kontakt wyłącznie na email: biuro@su-se.pl 

Czytaj więcej