Tytuł operacji: „Przebudowa peronów autobusowych wraz z ustawieniem nowych wiat przystankowych, remont chodnika oraz nawierzchni wraz z towarzyszącą infrastrukturą na ulicy Parkowej”

 Lokalizacja: Sejny, Gmina -Miasto Sejny

W ramach projektu przebudowano przystanki autobusowe na ulicy Parkowej chodniki oraz nawierzchnię bitumiczną jezdni.

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano przestrzeń pełniącą funkcje dworca PKS co bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, oraz wizerunku Miasta Sejny.

Kwota dofinansowania 224 239 zł  

Całkowity koszt realizacji: 510 973 zł

 Wskaźniki:

Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej   - szt. 1

Dodany 30.09.20

Galeria zdjęć