Informacja o posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie biura LGD w Suwałkach ul. Kościuszki 71, odbędzie się Posiedzenie Rady.

Program posiedzenia:
- Ocena wniosków z zakończonego naboru II/EFRR/2018,
- Ocena wniosków z zakończonego naboru IV/EFS/2018,
- Wydanie opinii dotyczącej zmian w umowach.

Dodany 14.06.18