Informacja o Posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD informuje, iż  w dniu 26 marca 2018 roku o godzinie 9 00 w siedzibie biura LGD w Suwałkach ul. Kościuszki 71 odbędzie się Posiedzenie Rady.

Program posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2.       Zapoznanie się wnioskami które wpłynęły na ogłoszone konkursy:

I/EFRROW/2018

II/EFRROW/2018

I/EFS/2018

II/EFS/2018

I/EFRR/2018

3.       Ocena wniosków

4.       Zakończenie posiedzenia Rady.

Dodany 19.03.18