Informacja o Posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD informuje, iż  w dniu 9 maja 2018 roku o godzinie 9 00 w siedzibie biura LGD w Suwałkach ul. Kościuszki 71 odbędzie się Posiedzenie Rady.

 Program posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2.       Ocena wniosków z naboru III/EFS/2018

3.       Wydanie opinii dotyczącej wniosku Gminy Krasnopol.

4.       Uzupełnienia do naboru I/EFRROW/2018

5.       Zakończenie posiedzenia Rady.