Informacja o Posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD informuje, iż  w dniu 9 października 2018 roku o godzinie 9 00 w siedzibie biura LGD w Suwałkach ul. Kościuszki 71 odbędzie się Posiedzenie Rady.

 Program posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady

2.       Ocena wniosków z naborów:

III/EFRR/2018 -Infrastruktura społeczna

IV/EFRR/2018 -Dziedzictwo kulturowe

V/EFRROW/2018 -Tworzenie i rozwój inkubatorów

3.       Zakończenie posiedzenia Rady.