Informacja z wyjazdu studyjnego do Włoch w dniach 11-15.09.2019 r.

Wyjazd studyjny do Włoch w dniach 11-15.09.2019 r.

Wyjazd  zorganizowany w ramach operacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2018-2019 (Etap II – 2019) pn. „Szelment 2.0 – uczmy się od najlepszych” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 W dniach 11-15 września 2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Włoch w region narciarski –Bergamo-Andalo-Dolomity.

 Wyjazd studyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 w ramach realizacji operacji pn. „Szelment 2.0- uczmy się od najlepszych”.  Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników wyjazdu studyjnego z  dobrymi praktykami w tworzeniu sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi działającymi w branży turystycznej na obszarach wiejskich i  wskazanie możliwości wykorzystania obiektów agro i eko turystycznych w tworzeniu  sieci wzajemnych, powiązanych ze sobą podmiotów świadczących usługi turystyczne. 

W wyjeździe studyjnym wzięło udział 21 osób, w tym pracownicy WOSiR Szelment  sp. z o.o., przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, członkowie LGD, przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele instytucji współpracujących z WOSiR Szelment sp. z o.o.

W ramach wyjazdu zostały zorganizowane:

ü  Spotkania z przedstawicielami konsorcjum narciarskiego:

-  Consorzio Skipass Paganella Dolomiti

-  Funivie Madonna di Campiglio S.P.A.

ü  Prelekcje na temat: „Promocja i tworzenie produktów turystycznych oraz zacieśnianie relacji wśród partnerów sieci”

ü  Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami zajmującymi się wytwarzaniem i sprzedażą regionalnych produktów

ü  Wizyty w kwaterach agroturystycznych, 

W trakcie wyjazdu studyjnego została podpisana przez WOSiR Szelment sp. z o.o. z SKI AREA Madonna di Campiglio  Dolomiti di Brent  Val Sole Val Rendena wstępna deklaracja                         o  wzajemnej współpracy w zakresie promocji obiektów.

Dodany 08.10.19

Galeria zdjęć