Informacja ze szkolenia 14.11.2019r

        W dniu 14.11.2019r odbyły się dwa spotkania informacyjno-szkoleniowe dotyczące ogłoszonych naborów V/EFS/2019 typ 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz IV/EFS/2019 typ 9 -Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach programu EFS.

Szkolenie prowadził Prezes LGD Jarosław Rżany. Z trudnymi pytaniami można było zwrócić się do Pani Izabeli Matyszewskiej -Starszego Inspektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Referatu Wdrażania RLKS. 

Dodany 14.11.19

Galeria zdjęć