Komunikat!

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” LGD informuje, że dla naborów wniosków nr: I/EFS/2019 działanie –Rodziny; I/EFRR/2019 działanie 8 -Infrastruktura społeczna; II/EFRR/2019 działanie – Ochrona bioróżnorodności i klimatu oraz III/EFRR/2019 - typ 9 - Rewitalizacja małej skali , został wydłużony czas składania projektów  do 12 kwietnia 2019r. Pozostałe zasady naborów nie ulegają zmianie.

Dodany 03.04.19