Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju listopad 2021

W związku z analizą wykonania wskaźników oraz wykorzystania środków finansowych  na wdrażanie zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Biuro „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD prezentuje zaaprobowane przez Radę propozycje przesunięć kwot i wskaźników. Dodatkowo wprowadzono zmiany  w Lokalnej Strategii Rozwoju dostosowujące do aktualizowanych w ostatnim okresie przepisów prawnych. Zmiany zaznaczono na czerwono.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców z terenu objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju o uwagi do tych zmian i kierunków działań. Propozycje i uwagi prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres biura LGD w Suwałkach – ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki), poczty elektronicznej (e-mail: biuro@su-se.pl) lub osobiście w biurze LGD (w Suwałkach i Sejnach) w godzinach pracy biur. Uwagi można wnosić do dnia 04.12.2021 do godziny 15:30.

Dodany 19.11.21