Konsultacje planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

  W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2021 dotyczącym możliwości zwiększenia alokacji środków na wdrażanie naszej Lokalnej Strategii Rozwoju informujemy, że dodatkowa kwota, jaką możemy dysponować to 487 000,00 euro w ramach poddziałania 19.2 PROW 2014-2020.

  Zgodnie z rekomendacją Rady LGD 40% tej kwoty (194 800,00 Euro) powinno zostać przeznaczone na wsparcie procesu podejmowania działalności – przedsięwzięcie 1.2.2 Lokalnej Strategii Rozwoju. Pozostała kwota tj. 292 200,00 Euro przeznaczona zostałaby na wsparcie powstawania lub modernizacji ogólnodostępnych, niekomercyjnych obiektów infrastruktury – przedsięwzięcie 1.1.5 Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców z terenu objętego naszą Lokalną Strategią Rozwoju o uwagi do tych zmian i kierunków działań. Propozycje i uwagi prosimy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres biura LGD w Suwałkach – ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki), poczty elektronicznej (e-mail: biuro@su-se.pl ) lub osobiście w biurze LGD (w Suwałkach i Sejnach) w godzinach pracy biur. Uwagi można wnosić do dnia 22.06.2021 do godziny 15:30.

Dodany 07.06.21