Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska Lokalna” Grupa Działania. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania dotyczą głównie wskaźników, oraz załącznika nr 2 Plan działania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanie miejsca w LSR, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z naniesionymi zmianami.

Dodany 07.06.18