Nadzwyczajne Walne Zebranie LGD

 

Członkowie Stowarzyszenia „Suwalsko Sejneńska” LGD

                         

  Szanowni Państwo

   W imieniu Zarządu „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD zapraszam Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71

 Program Walnego Zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.

2. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

6. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

 

                                                                              Z poważaniem

                                                          Prezes Jarosław Rżany

Dodany 13.07.18