Informacja o Posiedzeniu Rady

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD informuje, iż  w dniu 14 grudnia 2018 roku o godzinie 9 00 w siedzibie biura LGD w Suwałkach ul. Kościuszki 71 odbędzie się Posiedzenie Rady.

 Program posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, powitanie Członków Rady.

2.     Ocena wniosków grantowych  Nr 1/2018/G- Rozwój infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej.

3.    Ocena wniosków grantowych  Nr 2/2018/G–Wspieranie powstawania i działalności organizacji lokalnych.

3.       Głosowanie w sprawie wydania opinii do zmian w warunkach umów o realizację działań dofinansowanych w ramach realizacji LSR.

4.      Zakończenie posiedzenia Rady.