Ogłoszenie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości

Są pieniądze na rozwój turystyki.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchamia cenny instrument wsparcia!

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) podpisała w dniu 24.02.2021 r. Umowę Operacyjną na utworzenie Instrumentu Finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki. Pożyczki udzielane są przez PFP ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej. Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

   - O pożyczkę mogą ubiegać się obiekty noclegowe i gastronomiczne, firmy zajmujące się transportem turystycznym czy organizacją turystyki i pośrednictwem turystycznym. Promujemy regionalną kulturę i rozrywkę oraz ekologiczne produkty.  Wsparcie  dystrybuowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości musi prowadzić do poszerzenia oferty, podniesienia jakości produktów, usług i  wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

W ramach Instrumentu Finansowego jest możliwość otrzymania dodatkowych preferencji w spłacie pożyczki w związku z pandemią COVID-19, takich jak brak wymaganego wkładu własnego, 6 miesięczne wakacje kredytowe czy przeznaczenie środków na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa lub ochronę miejsc pracy.

 

Galeria zdjęć