W imieniu Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które pomagały w ich organizacji oraz wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Za nami 37 spotkań konsultacyjnych, które przeprowadziliśmy w okresie czerwiec – grudzień 2022. Wzięło w nich udział ponad 600 osób – mieszkańców piętnastu gmin objętych działalnością naszego stowarzyszenia. Dzięki doskonałej współpracy z samorządami gmin i powiatów udało nam się dotrzeć do wszystkich grup zainteresowanych rozwojem naszego regionu – w spotkaniach i konsultacjach indywidualnych wzięli udział zarówno przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, sołtysi jak i sami mieszkańcy miejscowości, które wspierać będziemy w kolejnych latach.  Na ogrom Państwa zaangażowania jasno wskazuje fakt, iż do tej pory wypełniliście Państwo ponad 500 ankiet diagnozujących stan i potencjał rozwojowy Suwalszczyzny. Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych udało nam się określić spójny obraz tego terenu oraz wyznaczyć przyszłe kierunki interwencji.  W kolejnych tygodniach nasz zespół roboczy opracuje podstawowe założenia Lokalnej Strategii Rozwoju obejmujące zarówno kwestie podziału zadań, wskaźników jak i środków finansowych, które oczywiście również zostaną poddane Państwa ocenie.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i liczymy na kolejne owocne spotkania oraz jak zwykle ogrom pomysłów i cennych uwag.

Zarząd Stowarzyszenia

„Suwalsko – Sejneńska” LGD

 

Dodany 10.01.23

Galeria zdjęć