Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Odpoczynek i rekreacja ..."

 „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie”

 Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Odpoczynek i rekreacja w obszarze zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego  w Dowspudzie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie było rekomendowane do dofinansowania przez Suwalsko – Sejneńską Lokalną Grupę Działania.

Przedmiotem przedsięwzięcia  Powiatu Suwalskiego  jest zagospodarowanie zabytkowego  terenu parkowo - pałacowego gen. hr. Ludwika M. Paca w Dowspudzie zlokalizowanego przy Zespole Szkół w Dowspudzie im. gen. L. M. Paca i przy Centrum Obsługi Turysty Kordegarda  oraz w obszarze oddziaływania szlaku rowerowego Polski Wschodniej Green Velo.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona obiektu dziedzictwa kulturowego powiatu oraz nadanie nowych, turystycznych funkcji ww. zabytkowi poprzez budowę Miejsca Obsługi Rowerowej (MOR) w zespole parkowo - pałacowym hrabiego Paca w Dowspudzie. Projekt zakłada także przebudowę, rewitalizację fragmentu zabytkowego zespołu parkowo - pałacowego w Dowspudzie - skweru wokół pomnika gen. hr. L.M. Paca.

W zakresie MOR zaprojektowano samoobsługowa stację rowerową narzędziową, stojaki rowerowe U –kształtne oraz miejsce odpoczynku. Poza budową MOR, na skwerze wokół pomnika gen. hr. L.M. Paca zostanie odnowiona część rekreacyjna -  zaplanowane jest utwardzenie ciągu pieszego kostką kamienną i nasadzenie roślinności  spójną z koncepcją istniejącego zabytkowego obszaru. Dzięki realizacji przedsięwzięciu  powstanie zagospodarowany, ogólnodostępny teren rekreacyjny z nową funkcją turystyczną - Miejscem Obsługi Rowerzysty.

Realizacja przedsięwzięcia trwa od czerwca do końca października 2018 r. Całkowita wartość projektu wynosi 125.383,85 zł, z czego 101.337,97 zł  stanowi dotację Unii Europejskiej.

Dodany 13.07.18