Wnioskodawca: Gmina Bakałarzewo, Nr wniosku: -4/II/EFRROW/2018

Tytuł operacji: „ Zwiększenie atrakcyjności historyczno- przyrodniczo- ekologiczno- turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakałarzewo.”

 Lokalizacja: Gmina -Bakałarzewo

W ramach projektu Rozbudowano infrastrukturę turystyczną w gminie Bakałarzewo poprzez podjęcie działań inwestycyjnych polegających na budowie miejsc postojowych wraz z tablicami informacyjnymi i montażem zegara ratuszowego. Ponadto zainstalowano nowe słupy oświetleniowe z lampami energooszczędnymi w technologii LED, również na istniejących słupach oświetleniowych.

Kwota dofinansowania 61 135,00  zł  

 Wskaźniki:

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  szt. 2

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej szt. 1

Liczba obiektów ogólnodostępnej infrastruktury wspartej w programie (EFRROW) szt.3

Redukcja emisji CO2  2 283 857 900,00 Mg/rok 

Dodany 01.10.20

Galeria zdjęć