Zapraszamy do konsultacji LSR

Zapraszamy Państwa do konsultacji na temat aktualizacji wskaźników w odniesieniu do okresu ich wdrażania  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Suwalsko–Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania. Zmiany te są podyktowane koniecznością dostosowania naszej strategii do aktualnych warunków wdrażania.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres su-se.pl z dopiskiem „konsultacje” ze wskazaniem miejsca, którego dotyczą. Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z naniesionymi zmianami w wersji pdf oraz edytowalnej.