Zapraszamy do konsultacji zmian w LSR

Zarząd Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupa Działania zaprasza mieszkańców z terenu LSR do konsultacji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (Regulamin Rady) w zakresie utworzenia lokalnych kryteriów wyboru do działania „Kluby seniora”.

Uwagi proszę zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem kryterium oceny, którego dotyczą do 10 września 2019r . Za wszystkie dziękujemy.

W załączniku jest dokument z projektem kryteriów oceny.

Dodany 26.08.19