Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Suwałkach ul. Kościuszki 71

 Program Walnego Zebrania

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.

2. Wybór Przewodniczącego/Przewodniczącej Zebrania.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju –Regulamin Rady w zakresie  lokalnych kryteriów wyboru do działania „Kluby seniora”.

6. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju „Suwalsko-Sejneńskiej” LGD

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie zebrania.

Dodany 26.08.19