Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 06.06.2023r.

    W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszam Państwa na Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki).
Początek Zebrania o godz. 10:00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Przyjęcie porządku zebrania.
5. Przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
6. Głosowanie nad przyjęciem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania i zamknięcie obrad.

Dodany 11.05.23