Zaproszenie na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Suwalsko -Sejneńskiej" LGD

W związku z koniecznością jak najszybszego uchwalenia zmian w naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, co pozwoli nam ogłosić nowe konkursy w ramach PROW (na ponad 2 mln zł) oraz EFRR (na 155 tyś. zło) już w styczniu 2022, zapraszamy Państwa na nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LGD w dniu 10.12.2021. Zebranie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia – ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki. Początek zebrania o godz. 10:00.

 Porządek Zebrania:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Sprawdzenie listy uczestników oraz potwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.

4. Przyjęcie porządku zebrania

5. Przedstawienie proponowanych zmian w LSR

6. Głosowanie nad przyjęciem zmian w LSR

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie Walnego Zebrania

Dodany 03.12.21