Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

W imieniu Zarządu „Suwalsko – Sejneńskiej” LGD zapraszamy Członków Stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 13.12.2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Stowarzyszenia ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie Walnego Zebrania Członków, powitanie uczestników i gości.

2.      Wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zebrania.

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.      Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

6.      Dyskusja nad wprowadzonymi zmianami.

7.      Podjęcie Uchwały o zatwierdzeniu zmian w LSR.

8.      Wolne wnioski.

9.      Zakończenie zebrania.

Poniżej do pobrania projekt LSR po zmianach

 

Dokumenty będące przedmiotem obrad są umieszczone na stronie www.su-se.pl, w module Aktualności.

Dodany 06.12.18