Zaproszenie na Walne i porządek obrad

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska Lokalna” Grupa Działania na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia w dniu 22 czerwca 2018r o godzinie 10:00 w siedzibie Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 16-400 Suwałki.

Dodany 08.06.18