1. Jarosław Rżany – Prezes Zarządu
  2. Grzegorz Łucznik – Wiceprezes Zarządu
  3. Karol Jachimowicz - Skarbnik
  4. Zbigniew Mackiewicz - Sekretarz
  5. Magdalena Chmielewska
  6. Magdalena Puczyłowska
  7. Stanisław Sówka
  8. Jarosław Rynkiewicz


Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami WalnegoZebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem

Zasady działania Zarządu określa regulamin. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych