Komunikat w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług wraz z załącznikiem (Zalecenia MIiR  w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT).

Dodany 30.08.18