W związku z wieloma prośbami potencjalnych wnioskodawców do naboru IV/EFS/2018  informujemy, iż został wydłużony czas składania projektów w ramach tego naboru. Termin składania wniosków upływa 22 maja 2018. Pozostałe zasady naboru nie ulegają zmianie.

Obowiązuje od dnia publikacji

Dodany 04.05.18